Ställningstagande: Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation

Avdrag för enklare för förtäring vid representation får inte överstiga 60 kr. Om utgiften för förtäringen överstiger detta belopp medges inte avdrag med något belopp. Starköl, vin och sprit är aldrig en avdragsgill förfriskning.
Source: Rättslig vägledning