Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital

I inkomstslaget tjänst får avdrag för utländsk allmän skatt göras enligt de regler som gäller för ”övriga utgifter”. Avdrag för en utländsk särskild skatt görs på samma sätt som avdrag för en motsvarande svensk skatt.
Source: Rättslig vägledning