Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet

Vid uthyrning i andra hand av en privatbostad ska avdrag göras för innehavarens avgift som avser den uthyrda delen. Det innebär att avdraget ska beräknas med hänsyn till den faktiska tid under året som lägenheten har varit uthyrd enligt hyresavtalen. Avdraget får också beräknas med hänsyn till det sammanlagda antalet nätter under året som lägenheten har varit uthyrd.
Source: Rättslig vägledning