Ställningstagande: Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, med anledning av ändrad lagstiftning.
Source: Rättslig vägledning