Ställningstagande: Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder

Vid återbetalning av ingående skatt med stöd av 10 kap. 11 § tredje stycket ML, kan den ingående skatten som berättigar till återbetalning behöva fastställas efter skälig grund.
Source: Rättslig vägledning