Ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – rättelse av skatteavdrag vid dödsfall

Skatteavdrag på ersättning till en avliden person kan rättas om ersättningen inte skulle ha betalats ut om utbetalaren visste att personen avlidit.
Source: Rättslig vägledning