Ställningstagande: Användning av luftfartyg av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning

Ett luftfartyg som har använts av en stiftelse som styrs av bara kommuner och landsting kan inte anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen om skatt på energi. Sådan användning ska dock anses ha skett för en offentlig myndighets räkning.
Source: Rättslig vägledning