Ställningstagande: Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare

Anskaffningsutgiften för värdepapper som en anställd har fått utan förmånsbeskattning ska bestämmas till marknadsvärdet den dag som den anställda kan disponera över aktierna.
Source: Rättslig vägledning