Ställningstagande: Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand.

Sidan om prisnedsättningar och rabatter har uppdaterats med anledning av det nya ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning