Ställningstagande: Ändring av utgående och ingående skatt vid kundförluster och prisnedsättningar i efterhand

Sidan om kundförluster har uppdaterats med anledning av det nya ställningstagandet, t.ex. avsnittet om ackord.
Source: Rättslig vägledning