Ställningstagande: Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter för pensionärer

Skatteverket anser att den som bor i Sverige och får pension från ett eller flera andra EES-länder ska medges allmänt avdrag för obligatoriska socialförsäkringsavgifter.
Source: Rättslig vägledning