Spontant utbyte av information om förhandsbesked

Source: Rättslig vägledning