Skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN avseende kontrolluppgifter som ska lämnas med anledning av FATCA.

Lättnader har införts vad gäller skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN.
Source: Rättslig vägledning