Skrivfel: Text som fallit bort har rättats till

Rättelse av skrivfel
Source: Rättslig vägledning