Skrivfel: Om återkallelse vid brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter.
Source: Rättslig vägledning