Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner

Source: Rättslig vägledning