Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:30) om tillstånd för kommuner m.fl. att i förtid förstöra räkenskapsinformation har upphävts

Det upphävda allmänna rådet ska inte tillämpas efter utgången av juni månad 2019.
Source: Rättslig vägledning