Skatteverket upphäver ställningstagandet Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?

Source: Rättslig vägledning