Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök

Från den 1 juli 2018 får Skatteverket besluta om kontrollbesök för att kontrollera en enkild persons bosättning. Skatteverket behöver inte underrätta den enskilde om besöket i förväg.
Source: Rättslig vägledning