Skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort i kontrolluppgifter med anledning av CRS/DAC 2.

En förändring har gjorts i skatteföfarandeförordningen avseende när uppgifter om skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort måste lämnas.
Source: Rättslig vägledning