Skatteförfarandelagen reglerar omprövning och överklagande av beslut om att hindra återbetalning

Source: Rättslig vägledning