Sidorna om skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av att ny lagstiftning

Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik trädde i kraft den 1 april 2017.
Source: Rättslig vägledning