Sidorna om hur fordonsskatt ska beräknas har skrivits om med anledning av bonus malus-reglerna

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning