Sidorna om arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 januari 2019 har tillkommit

Arbetsgivardeklaration på individnivå gäller från 1 januari 2019 alla arbetsgivare.
Source: Rättslig vägledning