Sidan Vinstdelningsmetoden (PSM) har skrivits om med anledning av uppdaterade riktlinjer från OECD

De omarbetade riktlinjerna är ett förtydligande och det har inte skett någon förändring av armlängdsprincipen som sådan. Den nya vägledningen kan därför tillämpas såväl framåt som bakåt i tiden.
Source: Rättslig vägledning