Sidan Vad innebär skuldsanering? har skrivits om med anledning av att en ny skuldsaneringslag har införts den 1 november 2016

Den nya skuldsaneringslagen innebär flera förändringar, t.e.x. att gäldenären ska börja betala redan vid beslutet om att inleda skuldsanering och att betalning som regel ska ske till Kronofogden, som kommer att fungera som betalningsförmedlare.
Source: Rättslig vägledning