Sidan Vad innebär F-skuldsanering? har tillkommit med anledning av en ny lag om F-skuldsanering som infördes den 1 november 2016

Genom den nya lagen kan en fysisk person som är eller har varit företagare under vissa förhållanden beviljas en särskild form av skuldsanering, benämnd F-skuldsanering. Även en närstående till företagaren kan omfattas av F-skuldsaneringen
Source: Rättslig vägledning