Sidan Vad är ränteutgifter och ränteinkomster? har skrivits om

Sidan har skrivits om för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning