Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av ny lagstiftning

För beslut som överklagas med stöd av lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.
Source: Rättslig vägledning