Sidan om uppskovsgrundande andelsbyten har skrivits om

Sidan har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning