Sidan om skattesats på tryckta produkter m.m. har skrivits om p.g.a. ny lagstiftning och två nya ställningstaganden

Från och med den 1 juli 2019 gäller skattesatsen 6 procent även vissa elektroniska publikationer och Skatteverket har kommit med två nya ställningstaganden om skattesatsen för tryckta och elektroniska publikationer.
Source: Rättslig vägledning