Sidan om skattereduktion för gåvor har tillkommit

Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna om skattereduktion för gåvor. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2019.
Source: Rättslig vägledning