Sidan om skattereduktion för fackföreningsavgift har tillkommit

Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning