Sidan om omprövning eller ändring av beslut enligt lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar har tillkommit.

En ny sida om omprövning eller ändring av beslut har tillkommit med anledning av den nya lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar. Lagen trädde i kraft den 1 mars 2020.
Source: Rättslig vägledning