Sidan om finansiella transaktioner har uppdaterats

Sidan har uppdaterats med OECD:s vägledning i kapitel X i riktlinjerna för internprissättning.
Source: Rättslig vägledning