Sidan om beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit

Sidan har tillkommit med anledning av den nya lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018.
Source: Rättslig vägledning