Sidan ”När ska Skatteverket ansöka om konkurs” har skrivits om med anledning av ändrade riktlinjer för skattebetalning

Skatteverket har ändrat och förtydligat sina riktlinjer angående i vilka fall Skatteverket ska ansöka om konkurs
Source: Rättslig vägledning