Sidan Museiverksamhet har skrivits om p.g.a. ett nytt ställningstagande

Det nya ställningstagandet innebär ett förtydligande av hur begreppet museiverksamhet ska tolkas.
Source: Rättslig vägledning