Sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om utifrån förtydliganden från OECD

Förtydligandena kommer från OECD:s frågor och svar och innebär inte någon ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning