Sidan Koncernbidragsspärren har skrivits om

När den generella avdragsbegränsningen för negativa räntenetton infördes den 1 januari 2019 så ändrades även regeln om koncernbidragsspärren.
Source: Rättslig vägledning