Sidan Koncernbidragsspärren har skrivits om med anledning av de justerande bestämmelserna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto som trätt i kraft den 1 januari 2021

Anpassningar har gjorts på sidan. Bestämmelserna beskrivs närmare på den nya sidan Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto.
Source: Rättslig vägledning