Sidan Karaktärsbyten har uppdaterats

Kompletteringar och vissa förtydliganden har gjorts. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning