Sidan Kapitalförluster på tillgångar med anknytning till företag i intressegemenskap har uppdaterats

De ändringar som har gjorts beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning