Sidan har skrivits om och kompletterats för att göras tydligare

Sidan har fått ett nytt avsnitt om vad som gäller när återbetalning ska ske.
Source: Rättslig vägledning