Sidan har skrivits om för att göras tydligare och mer överskådlig

Avsnittet om vilka beslut får överklagas har kompletterats och förtydligats. Ett avsnitt har delats upp i tre.
Source: Rättslig vägledning