Sidan Gemensamt ägda vägar – ledningsorgan har tillkommit i syfte att underlätta bedömning av om ett ledningsorgan för en vägsamfällighet uppfyller förutsättningarna för att omfattas av bestämmelserna i 6 kap. 6 § IL

På sidan beskrivs olika former av ledningsalternativ för ledning av vägsamfälligheter.
Source: Rättslig vägledning