Sidan Frivilligt skattskyldig har tillkommit med anledning av en lagändring som träder ikraft den 15 december 2016.

På sidan redogörs för förutsättningarna för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el samt för bestämmelser om ansökan och beslut om godkännande.
Source: Rättslig vägledning