Sidan Ekonomisk ersättning från Uruguay har tillkommit

På sidan beskrivs om en viss ekonomisk ersättning från Uruguay är skattepliktig eller inte.
Source: Rättslig vägledning