Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring

Då ”klart framgår” anges i praxis istället för ”mycket sannolikt” beskrivs beviskrav hos Skatteverket i en ny sannolikhetsstege. Begreppen subjektiv och objektiv bevisbörda har utmönstrats. Bevisbörda och beviskrav inom folkbokföringen har inarbetats.
Source: Rättslig vägledning