Sidan Avtal om social trygghet med Filippinerna har tillkommit.

Sidan har tillkommit med anledning av att avtalet trädde i kraft den 1 november 2019
Source: Rättslig vägledning